תומכים

קבוצת מחול נעה דר מודה לכל הגופים והחברות התומכים ותורמים לפעילותה על תמיכתם הנדיבה:

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ת"א
הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון
משפחת פרשקובסקי

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here