תומכים

קבוצת מחול נעה דר מודה לכל הגופים והחברות התומכים ותורמים לפעילותה על תמיכתם הנדיבה:

משרד התרבות המדע והספורט, המועצה לתרבות, האגף למחול

משרד החוץ – מחלקת קשרי תרבות ומדע

מועצת הפיס לתרבות

קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות ת"א
הקרן המשפחתית ע"ש תד אריסון

עריית תל אביב – יפו

עמותת הכוריאוגרפים

No Sidebar

This template supports the unlimited sidebar's widgets.
For adding widgets to Footer sidebar Click Here